Otília Čechová

štatutárna zástupkyňa - riaditeľka, psychologička

Otka sa dlhodobo venuje deťom so zrakovým znevýhodnením a ich rodinám. Pracovala ako psychologička v špeciálnej škole pre nevidiacich v Levoči, kde v roku 1989 založila poradňu zameranú na ranú starostlivosť a v roku 2004 neziskovú organizáciu.

Jana Skraková

personálna manažérka a koordinátorka, liečebná pedagogička

Jana vyštudovala liečebnú a špeciálnu pedagogiku na Katedre liečebnej pedagogiky UK v Bratislave. Zaujímala ju psychomotorika a vzdelanie si doplnila bakalárskym štúdiom fyzioterapie na UCM.

Laura Stohlová

špeciálna pedagogička - inštruktor zrakovej stimulácie

Laura vyštudovala špeciálnu pedagogiku, odbor pedagogika zrakovo postihnutých na Komenského univerzite v Bratislave. Pracovala v DSS Sibírska, neskôr v škole pre slabozraké a nevidiace deti.

Petra Slováková

špeciálna pedagogička - zraková terapeutka

Petra vyštudovala špeciálnu pedagogiku na Karlovej univerzite v Prahe.
V minulosti pracovala s rómskymi deťmi a počas leta pravidelne pôsobí na východnom Slovensku v sociálne slabších rodinách, kde učí dramatickú výchovu.

Marcela Zacharová

sociálna práca

Marcela vyštudovala sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a špeciálnu pedagogiku so zameraním na včasnú intervenciu na University of New Orleans. Pracovala v projektoch zameraných na deinštitucionalizáciu veľkých zariadení pre ľudí s postihnutím na služby komunitného typu.

Tatiana Bednáriková

projektový manažment a fundraising, rodič v tíme

Táňa je rodič v tíme. Vyštudovala environmentalistiku na PriF UK v Bratislave a v predchádzajúcich zamestnaniach sa venovala projektovému manažmentu a programovaniu EÚ fondov v životnom prostredí. Po narodení dcéry Zinky prijímala jej rodina sprevádzanie Ranou starostlivosťou, n.o..

Monika Fričová

rodič v tíme

Monikinu rodinu sprevádza Raná starostlivosť odkedy mal jej syn 2 a pol roka. Dobrovoľnícky predtým pôsobila v spoločenstve laikov na pomoc mládeži s fyzickým znevýhodnením Samaritán. Ako vyštudovaná ekonómka zabezpečovala v tíme administratívu.