Sme nezisková organizácia. Nevytvárame dlhodobo zisk a všetky finančné prostriedky používame v prospech rodín, ktoré sprevádzame. Zdrojom našich financií sú pravidelné príspevky z VÚC na zabezpečenie služby včasnej intervencie, granty, individuálne a sponzorské dary a percentá z daní fyzických osôb a firiem. Všetky naše služby poskytujeme rodinám s deťmi bezplatne.

Privítame od Vás akúkoľvek formu či mieru pomoci.