Chcem prispieť

Našu činnosť môžete podporiť rôznymi spôsobmi, za každú pomoc sme vďační.

Finančným darom prispejete na otvorenie nového Centra včasnej intervencie v Bratislave. Toto Centrum včasnej intervencie v bratislavskej Rači bude špecializované na zrak. Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne pomáhať rodinám s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením.

Sme nezisková organizácia. Nevytvárame dlhodobo zisk a všetky finančné prostriedky používame v prospech rodín, ktoré sprevádzame. Zdrojom našich financií sú pravidelné príspevky z VÚC na zabezpečenie služby včasnej intervencie, granty, individuálne a sponzorské dary a percentá z daní fyzických osôb a firiem. Všetky naše služby poskytujeme rodinám s deťmi bezplatne.

Privítame od Vás akúkoľvek formu či mieru pomoci. Prispieť môžete aj prostredníctvom:

Portálu ludialudom.sk
Finančného daru
Darovania 2% z daní
Vecného daru
Dobrovoľnej pomoci
Vášho loga na našom webe